Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka OA a SŠP Veselí nad Moravou 

pro žáky tříd 1. A, 1. C, 2. A, 2. C, 2.OM 

na pondělí 20. května 2024 a úterý 21. května 2024 

ředitelské volno z organizačních důvodů – konání ústních zkoušek profilové části maturitní zkoušky.