Pišqworky 2023 - školní kolo

Školní kolo PIŠQWOREK se uskuteční na naší škole ve čtvrtek 21. 9. 2023 od 8:00 hodin v jídelně OA.

Do pondělí 18. 9. 2023 přihlašujte jednotlivé třídy 5 členná družstva + 1 náhradník (každé družstvo si zvolí kapitána + název).

Přihlášky předejte Ing. Rieglové, Mgr. Hálkové nebo Mgr. Hoffingerové.