Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás ve středu
6. dubna 2022 na třídní schůzky, které se uskuteční v budově naší školy.

Schůzky rodičů s třídními učiteli začínají v 16:00 hodin v kmenových učebnách.

Vyučující jednotlivých předmětů budou k dispozici ve svých kabinetech pro individuální konzultace.