Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,

zveme Vás ve středu 23. listopadu 2022 na třídní schůzky, které se uskuteční v hlavních budovách naší školy. 

Budova OA, Kollárova 1669 – třídy 1. A, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 3. C, 4. A, 4. C, 1. PT, 2. PT. 

Budova SOU, Kollárova 1660 – třídy 1. OZS, 2. OZS, 3. OZS, 1. OM, 2. OM, 3. OM. 


Schůzky rodičů s třídními učiteli začínají v 16:00 hodin v kmenových učebnách.