Pozvánka na třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás ve středu 19. dubna 2023 na třídní schůzky, které se uskuteční v hlavních budovách naší školy

Budova OA, Kollárova 1669 – třídy 1. A, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 3. C, 4. A, 4. C, 1. PT, 2. PT.

Budova SŠP, Kollárova 1660 – třídy 1. OZS, 2. OZS, 3. OZS, 1. OM, 2. OM, 3. OM.

Schůzky rodičů s třídními učiteli začínají v 16:00 hodin v kmenových učebnách.