Pravidla pro nošení respirátorů od 14. 3. 2022

Změna MO k nošení ochranného prostředku dýchacích cest


Mimořádným opatřením se od 14. 3. 2022 ruší ve vysoké míře povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorech budov. Povinnost nosit ochranný prostředek tak zůstává pouze v prostředcích veřejné dopravy, ve zdravotnických zařízeních a ve vybraných zařízeních sociálních služeb. V platnosti také zůstávají obecné výjimky z povinnosti nosit ochranný prostředek jako doposud (osoby s poruchou intelektu, ze zdravotních důvodu apod.).


Ruší se tedy mimo jiné plošně povinnost nosit ochranný prostředek ve školách a školských zařízeních.