Provoz školy od 1. 9. 2021

Opatření ředitelky školy

č. j.: 766/2021/OA


INFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 1. 9. 2021


Návrat ze zahraničí

 • Žáci a zaměstnanci jsou povinni informovat školu o svých cestách do zahraničí v posledních 14 dnech, a to do zemí s nízkým, středním, vysokým, velmi vysokým a extrémním rizikem výskytu onemocnění Covid-19, které přesahují 12 hodin.
 • Povinností zaměstnavatele je zamezit vstupu zaměstnancům, žákům a studentům nebo účastníkům (respektive zákonným zástupcům), kteří se vrátili ze zahraničí, do doby, než se osoby prokáží negativním testem nebo jinými skutečnostmi (certifikát o očkování, certifikát o prodělání onemocnění COVID-19).

Prezenční výuka (TV i OV)

 • Ochrana dýchacích cest je vyžadována pouze ve společných prostorách školy.

Dle aktuálního MO MZ je ochranným prostředkem dýchacích cest respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

 • Testování žáků 1. září, 6. září a 9. září 2021.

Provoz v budově školy

 • Vstup třetím osobám v omezeném režimu pouze po telefonické domluvě.
 • Po celou dobu s ochranou úst a nosu.

Ochrana úst a nosu

 • Žáci během výuky  nemusí  mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest.
 • Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) musí být ochrana úst a nosu nasazena.

Testování

(typ testu GENRUI)

 • Preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede první nebo druhý den školního vyučování (možnost ředitele školy rozhodnout o začátku testování druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních tříd a tříd s žáky 1. tříd a žáky vyšších ročníků), a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.
 • Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19.
 • Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.
 • Povinné testování se netýká individuálních konzultací, individuální prezenční výuky, zkoušených a zkoušejících při zkoušce ve škole.
 • Pokud žák neabsolvuje preventivní screeningové testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování, bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; převléká se s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy, používá hygienické zařízení určené školou pouze pro žáky, kteří nepodstoupili preven­tivní antigenní test, v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů dodržuje rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Školní jídelna

Provoz ŠJ - bez omezení (zajištění hygienických požadavků MZ).

Informace u vedoucí ŠJ – p. Popelkové (tel. 518 324 702, email: popelkova@oaveseli.cz).

Tělocvična

Tělocvična je pro veřejnost uzavřena.

Kancelář školy

Úřední hodiny:  pondělí, středa 8.00 – 15.00 hodin