Provoz školy od 1. března 2021

Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci bude výuka od 1. března 2021 nadále probíhat ve stejném režimu jako dosud, tzn. distanční formou vzdělávání v aplikaci MS TEAMS dle rozvrhu distančního vzdělávání.


Žáci si mohou odebírat dotované obědy. Pro distanční výuku – pouze odběr (take-away). Tyto obědy si však musí objednat prostřednictvím portálu strava.cz. Podrobnosti zodpoví vedoucí školní jídelny p. Jana Popelková na tel. č. 518 324 702.


I nadále je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků ve středním vzdělávání, je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.


Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátor nebo obdobný prostředek.