Provoz školy od 11. 1. do 22. 1. 2021

Na základě usnesení vlády č. 13 ze dne 7. ledna 2021, kterým dochází k omezení provozu středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účinností ode dne 11. ledna 2021 do dne 22. ledna 2021 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.


Teoretické vyučování i odborný výcvik budou probíhat distančním způsobem.


Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.