Provoz školy od 12. dubna 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění umožňuje od 12. dubna 2021 osobní přítomnost na vzdělávání žákům ve středních školách na praktickém výcviku v řízení motorových vozidel (autoškola) v rámci jejich odborné přípravy.


Teoretická výuka a odborný výcvik nadále probíhají distanční formou vzdělávání v aplikaci MS TEAMS dle rozvrhu distančního vzdělávání.


Je povolena osobní přítomnost při individuálních konzultacích žáků ve středním vzdělávání, je povoleno konání komisionálních opravných a komisionálních náhradních zkoušek na středních školách.


Osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit respirátor.