Provoz školy od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020

Na základě usnesení Vlády ČR č. 1022 ze dne 12. října 2020, kterým dochází k omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účinností ode dne 14. října 2020 do dne 1. listopadu 2020 zakázána osobní přítomnost žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.


Teoretické vyučování i odborný výcvik bude probíhat distanční formou vzdělávání.

​​​​​​​

Dny 26. října a 27. října 2020 se pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoví jako volné dny.


28. října 2020 – státní svátek.

29. října a 30. října 2020 – podzimní prázdniny.


V týdnu ode dne 26. října do dne 30. října 2020 nebude probíhat distanční výuka.


Ve Veselí nad Moravou 13. 10. 2020


Mgr. Alena Kobidová, v. r.

​​​​​​​ředitelka školy