Provoz školy od 19. dubna 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních umožňuje od 19. dubna 2021 nad rámec doposud platných výjimek taktéž:

  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině.  

    Účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná.

    Na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami).