Provoz školy od 24. května 2021 - návrat k prezenční výuce

Novelizované mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních umožňuje od 24. května 2021 osobní přítomnost všech žáků na teoretickém i praktickém vyučování. Homogenita tříd a skupin není povinná.


Osobní přítomnost žáků na vyučování je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření a nošením ochrany dýchacích cest.


Bližší informace obdrží žáci prostřednictvím školních účtů MS Office 365.