Provoz školy od 25. listopadu 2020

Od středy 25. listopadu 2020 je povolena:

  • osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků – prezenční teoretická výuka tříd 4. A, 4. C, 2. PT, 3. OSM, 3. OZS;
  • prezenční výuka odborného výcviku ve skupinách maximálně 20 žáků:
    • lichý týden – třídy 1. OZS, 3. OSM, 3. OZS,
    • sudý týden – třídy 1. OM, 2. OSM, 2. OZS.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Pro ostatní žáky pokračuje v teoretické výuce povinné vzdělávání distančním způsobem dle stávajícího rozvrhu distančního vzdělávání.

U všech žáků (včetně těch, kteří se vzdělávají distančním způsobem) jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy.

Bližší informace obdrží žáci prostřednictvím školních účtů MS Office 365.


Ve Veselí nad Moravou 23. 11. 2020

Mgr. Alena Kobidová, v. r. 
ředitelka školy