Provoz školy od 26. dubna 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních umožňuje od 26. dubna 2021 nad rámec doposud platných výjimek taktéž: 

  • praktické vyučování žáků všech ročníků středních škol bez omezení počtu žáků ve skupině,  
  • osobní účast na praktickém vyučování žáků je podmíněna povinným testováním dle platného mimořádného opatření; toto platí také v případě konání praktické výuky nebo přípravy na pracovištích fyzických nebo právnických osob. 

Teoretická výuka nadále probíhá distanční formou vzdělávání v aplikaci MS TEAMS dle rozvrhu distančního vzdělávání.