Provoz školy od 4. 1. do 10. 1. 2021

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 č. 1377, kterým dochází k omezení provozu středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účinností ode dne 27. 12. 2020  do 10. 1. 2021 zakázána osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách.


Teoretické vyučování i odborný výcvik budou probíhat distančním způsobem.


Jsou umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník). O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.


Bližší informace budou žákům sděleny prostřednictvím školních účtů MS Office 365 a rodičům prostřednictvím komunikačního systému KOMENS.