Provoz školy od 5. 10. do 18. 10. 2020

Na základě mimořádného opatření KHS Jihomoravského kraje č. 3/2020, kterým dochází k omezení provozu středních škol, vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je s účinností 5. 10. – 18. 10. 2020 zakázána osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.

Teoretické vyučování bude probíhat distanční formou vzdělávání, odborný  výcvik bez omezení v běžném režimu prezenční výuky.


Bližší informace budou rodičům i žákům sděleny vedením školy a třídními učiteli prostřednictvím systému BAKALÁŘI a školních účtu MS Office 365.


Školní jídelna - studenti  v době odborné praxe budou ke stravování přihlášeni. Studenti v době distanční výuky  budou odhlášeni.


Ve Veselí nad Moravou 1. 10. 2020


Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy