Provoz školy od 7. prosince 2020

Od pondělí 7. prosince 2020

 • pokračuje prezenční výuka závěrečných ročníků,
 • pokračuje prezenční výuka odborného výcviku,
 • je povolena rotační prezenční výuka ostatních ročníků (střídání celých tříd po týdnech).


7. – 11. prosince 2020 (sudý týden) 

Obchodní akademie 

 • prezenční teoretická výuka závěrečných ročníků 4. A, 4. C, 2. PT dle rozvrhu prezenčního vzdělávání, 
 • prezenční teoretická výuka tříd 1. A, 1. C, 3. A, 1. PT dle rozvrhu prezenčního vzdělávání, 
 • distanční výuka 2. A, 2. C, 3. C dle rozvrhu prezenčního vzdělávání. 

Střední odborné učiliště 

 • prezenční teoretická výuka 3. OSM, 3. OZS, 1. OZS dle rozvrhu prezenčního vzdělávání, 
 • distanční výuka 1. OM – elektromechanik (pondělí 7. 12. 2020 a úterý 8. 12. 2020) dle rozvrhu prezenčního vzdělávání, 
 • odborný výcvik 1. OM – elektromechanik (středa 9. 12. 2020, čtvrtek 10. 12. 2020, pátek 11. 12. 2020), 
 • odborný výcvik 2. OSM, 2. OZS, 1. OM – obráběč kovů.  


14. – 18. prosince 2020 (lichý týden) 

Obchodní akademie 

 • prezenční teoretická výuka závěrečných ročníků 4. A, 4. C, 2. PT dle rozvrhu prezenčního vzdělávání, 
 • prezenční teoretická výuka tříd 2. A, 2. C, 3. C dle rozvrhu prezenčního vzdělávání, 
 • distanční výuka 1. A, 1. C, 3. A, 1. PT dle rozvrhu prezenčního vzdělávání. 

Střední odborné učiliště 

 • prezenční teoretická výuka 1. OM, 2. OSM, 2. OZS dle rozvrhu prezenčního vzdělávání, 
 • odborný výcvik 3. OSM, 3. OZS, 1. OZS


21. – 22. prosince 2020 (sudý týden) 

Dny boje proti covidu.

Žáci nejdou do školy.


23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 

Vánoční prázdniny 


Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  

Bližší informace obdrží žáci prostřednictvím školních účtů MS Office 365. 


Ve Veselí nad Moravou 2. 12. 2020


Mgr. Alena Kobidová, v. r. 
ředitelka školy