Ředitelské volno

Oznámení o vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitelka OA a SŠP Veselí nad Moravou, p. o., ředitelské volno z organizačních důvodů (konání JPZ) pro žáky tříd:

  • 1. A, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 3. C, 1.PT, 2.OM, 3.OM, 3OZS na pátek 12. dubna 2024,
  • 1. A, 1. C, 2. A, 2. C, 3. A, 3. C, 1.PT, 1.OM, 1OZS, 2OZS na pondělí 15. dubna 2024.