Rozhodnutí ředitelky školy o nekonání školní přijímací zkoušky v oboru vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika

Na základě opatření obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia, a v souladu s kritérii pro 1. kolo přijímacího řízení oboru Provozní technika rozhodla ředitelka Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou, příspěvkové organizace takto:


Z důvodu nižšího počtu přihlášek do nástavbového studia 23-43-L/51 Provozní technika v rámci 1. kola přijímacího řízení, než je předpokládaný počet přijímaných uchazečů, se školní přijímací zkouška nekoná.


Do oboru vzdělání 23-43-L/51 Provozní technika budou přijati všichni uchazeči.
Ve Veselí nad Moravou 5. března 2021

Č. j.:  420/2021/OA


Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy