Rozhodnutí ředitelky školy o stanovení forem závěrečné zkoušky pro školní rok 2020/2021

č. j.: 162/2021/OA

Na základě Opatření obecné povahy č. j. MSMT-3258/2021-1 ředitelka Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou rozhodla o tom, že ve školním roce 2020/2021 budou žáci 3. ročníků oborů středního vzdělání s výučním listem konat druhou zkoušku JZZZ formou písemné zkoušky.

Ve školním roce 2020/2021 budou tedy využity tyto formy jednotného zadání závěrečné zkoušky:

  • praktická závěrečná zkouška
  • písemná závěrečná zkouška


Ve Veselí nad Moravou, dne 8. února 2021

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy