Sladká odměna pro 1. C

Celoroční práce našich žáků prvních ročníků při psaní na počítači přinesla své ovoce. Všichni zvládli ovládání klávesnice desetiprstovou hmatovou technikou a nejlepší třída získala sladkou odměnu, kterou jim předala ředitelka školy.

Odměnu získala třída 1. C, která v průměru za školní rok napsala 1 058 cvičení.