Slavnostní předání notebooků naší škole

V úterý 23. 3. jsme z rukou pana hejtmana Jana Grolicha převzali sadu notebooků na podporu distanční výuky našich žáků.

Panu hejtmanovi a celému vedení JMK tímto děkujeme!