Stanovení termínů MZ – podzim 2020

Termíny konání:

  • 1. - 4. 9. 2020 Písemné zkoušky společné části MZ
  • 7. - 8. 9. 2020 Praktická MZ oboru Obchodní akademie, Informační technologie, Provozní technika
  • 10. 9. 2020 Ústní zkoušky společné a profilové části MZ oboru Informační technologie, Provozní technika
  • 11. 9. 2020 Ústní zkoušky společné a profilové části MZ oboru Obchodní akademie

Č. j.: 587/2020/OA

Ve Veselí nad Moravou dne 1. 7. 2020

Mgr. Alena Kobidová
ředitelka školy