Středoškolská odborná činnost

Věřili byste, že v dnešní moderní době mají žáci ještě i zájem o historii? Na naší škole je tomu tak. Žák 2. ročníku Dan Švábenský se ve své středoškolské odborné činnosti zaměřil na prozkoumání odboje na Slovácku během 2. světové války.

O tom, že byl ve své badatelské činnosti úspěšný, svědčí 12. místo v krajském kole SOČ. Za tuto zajímavou a časově náročnou činnost mu děkujeme a k umístění blahopřejeme.