Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělání se uskuteční v následujících termínech:

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

  • Obchodní akademie - středa 14. 4. / čtvrtek 15. 4. 2021, 8:00 hodin
  • Informační technologie - středa 14. 4. / čtvrtek 15. 4. 2021, 8:00 hodin


Nástavbové obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

  • Provozní technika - středa 14. 4. / čtvrtek 15. 4. 2021, 8:00 hodin


Obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou

  • Elektromechanik pro zařízení a přístroje - čtvrtek 22. 4. 2021, 8:00 hodin
  • Strojní mechanik – čtvrtek 22. 4. 2021, 8:00 hodin
  • Obráběč kovů – obsluha CNC strojů - čtvrtek 22. 4. 2021, 8:00 hodin
  • Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel - čtvrtek 22. 4. 2021, 8:00 hodin


Přihlášky do všech výše uvedených oborů vzdělání se přijímají do 1. 3. 2021.


Termín pro podání přihlášek na všechny uvedené obory je do 1. března 2021. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo podána na poště. Uchazeč může v 1. kole podat dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva obory vzdělání jedné školy.

Po ukončení přihlašování budou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči písemně pozváni k vykonání přijímací zkoušky nebo k vyhlášení výsledků 1. kola PŘ a bude jim sděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni ve výsledkových listinách.

Dle výsledků přijímacího řízení budou sestaveny seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí budou vydána ve stanoveném termínu v budově školy nebo téhož dne odeslána poštou. Rozhodnutí o přijetí nebudou jednotlivě vydávána, ve škole a na webu školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Přesný termín vyhlášení výsledků a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude stanoven dle platné legislativy.

Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny v Podmínkách a kritériích pro 1. kolo přijímacího řízení, která budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2021.

Ve Veselí nad Moravou, dne 27. ledna 2021
Č. j.: 103/2021/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy

Dokument ke stažení: