Termíny přijímacího řízení

Termíny pro 3. kolo přijímacího řízení

Pro obory s maturitou:

 • Obchodní akademie,
 • Provozní technika

Přihlášky přijímáme do 29. července 2021 a výsledky zveřejníme 30. července 2021.


Pro učňovské obory:

 • Obráběč kovů
 • Strojní mechanik
 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • Opravář zemědělských strojů

Přihlášky přijímáme do 19. srpna 2021 a výsledky zveřejníme 20. srpna 2021.​​​​​​​

Změna termínů konání školní přijímací zkoušky

Na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-6 ředitelka Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou stanovila nové termíny konání školní přijímací zkoušky do oborů vzdělání Obchodní akademie a Informační technologie. Do obou těchto oborů se školní přijímací zkouška uskuteční v termínech:

 • 5. května 2021 – uchazeči, kteří byli přihlášeni k původnímu termínu 14. dubna 2021,
 • 6. května 2021 – uchazeči, kteří byli přihlášeni k původnímu termínu 15. dubna 2021.

Zákonní zástupci uchazečů obdrží pozvánky k přijímací zkoušce nejpozději 14 dnů před konáním školní přijímací zkoušky.

Náhradní termín školní přijímací zkoušky se uskuteční ve středu 26. května 2021

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu budou dle platné legislativy pro všechny obory budou  zveřejněny na webových stránkách školy a vývěsce u vchodu do budovy dne 19. května 2021.

Výsledky jsou již zveřejněny zde.
Informace vyhlášené dne 27. 1. 2021

Přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělání se uskuteční v následujících termínech:

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 • Obchodní akademie - středa 14. 4. / čtvrtek 15. 4. 2021, 8:00 hodin
 • Informační technologie - středa 14. 4. / čtvrtek 15. 4. 2021, 8:00 hodin


Nástavbové obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 • Provozní technika - středa 14. 4. / čtvrtek 15. 4. 2021, 8:00 hodin


Obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje - čtvrtek 22. 4. 2021, 8:00 hodin
 • Strojní mechanik – čtvrtek 22. 4. 2021, 8:00 hodin
 • Obráběč kovů – obsluha CNC strojů - čtvrtek 22. 4. 2021, 8:00 hodin
 • Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel - čtvrtek 22. 4. 2021, 8:00 hodin


Přihlášky do všech výše uvedených oborů vzdělání se přijímají do 1. 3. 2021.


Termín pro podání přihlášek na všechny uvedené obory je do 1. března 2021. Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo podána na poště. Uchazeč může v 1. kole podat dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva obory vzdělání jedné školy.

Po ukončení přihlašování budou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči písemně pozváni k vykonání přijímací zkoušky nebo k vyhlášení výsledků 1. kola PŘ a bude jim sděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni ve výsledkových listinách.

Dle výsledků přijímacího řízení budou sestaveny seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů. Rozhodnutí o nepřijetí budou vydána ve stanoveném termínu v budově školy nebo téhož dne odeslána poštou. Rozhodnutí o přijetí nebudou jednotlivě vydávána, ve škole a na webu školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Přesný termín vyhlášení výsledků a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude stanoven dle platné legislativy.

Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny v Podmínkách a kritériích pro 1. kolo přijímacího řízení, která budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2021.

Ve Veselí nad Moravou, dne 27. ledna 2021
Č. j.: 103/2021/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy

Dokument ke stažení: