Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělání
se uskuteční v následujících termínech:


Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

1. termín

8:00 hodin

2. termín

8:00 hodin

63-41-M/02

Obchodní akademie

čtvrtek 13. 4. 2023

pátek 14. 4. 2023

18-20-M/01

Informační technologie

čtvrtek 13. 4. 2023

pátek 14. 4. 2023


Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

1. termín

8:00 hodin

2. termín

8:00 hodin

23-43-L/51

Provozní technika

čtvrtek 13. 4. 2023pátek 14. 4. 2023


Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Termín

8:00 hodin

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

pondělí 24. 4. 2023

23-51-H/01

Strojní mechanik

pondělí 24. 4. 2023

23-56-H/01

Obráběč kovů
(obsluha CNC strojů)

pondělí 24. 4. 2023

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů
(motorových vozidel)

pondělí 24. 4. 2023

Přihlášky do všech výše uvedených oborů vzdělání
se přijímají do 1. 3. 2023.


Termín pro podání přihlášek na všechny uvedené obory je do 1. března 2023.
Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo podána na poště. Uchazeč může v 1. kole podat dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva obory vzdělání jedné školy.

Po ukončení přihlašování budou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči písemně pozváni k vykonání přijímací zkoušky nebo k vyhlášení výsledků 1. kola PŘ a bude jim sděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni ve výsledkových listinách.

Dle výsledků přijímacího řízení budou sestaveny seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů. 
Rozhodnutí o nepřijetí budou vydána ve stanoveném termínu v budově školy nebo téhož dne odeslána poštou. Rozhodnutí o přijetí nebudou jednotlivě vydávána, ve škole a na webu školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Přesný termín vyhlášení výsledků a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude stanoven dle platné legislativy.

Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny v Podmínkách a kritériích pro 1. kolo přijímacího řízení, která budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2023.

                                                                       

Ve Veselí nad Moravou, dne 27. ledna 2023

Č. j.: 21/2023/OA-5

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy