Termíny přijímacího řízení

Přijímací řízení do jednotlivých oborů vzdělání
se uskuteční v následujících termínech:


Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

1. termín

8:00 hodin

2. termín

8:00 hodin

63-41-M/02

Obchodní akademie

úterý 12. 4. 2022

středa 13. 4. 2022

18-20-M/01

Informační technologie

úterý 12. 4. 2022

středa 13. 4. 2022


Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

1. termín

8:00 hodin

2. termín

8:00 hodin

23-43-L/51

Provozní technika

úterý 12. 4. 2022

středa 13. 4. 2022


Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Termín

8:00 hodin

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

pátek 22. 4. 2022

23-51-H/01

Strojní mechanik

pátek 22. 4. 2022

23-56-H/01

Obráběč kovů – obsluha CNC strojů

pátek 22. 4. 2022

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel

pátek 22. 4. 2022

Přihlášky do všech výše uvedených oborů vzdělání
se přijímají do 1. 3. 2022.


Termín pro podání přihlášek na všechny uvedené obory je do 1. března 2022.
Nejpozději do tohoto termínu musí být přihláška doručena osobně na sekretariát školy nebo podána na poště. Uchazeč může v 1. kole podat dvě přihlášky na dvě různé školy nebo na dva obory vzdělání jedné školy.

Po ukončení přihlašování budou zákonní zástupci nezletilých uchazečů a zletilí uchazeči písemně pozváni k vykonání přijímací zkoušky nebo k vyhlášení výsledků 1. kola PŘ a bude jim sděleno registrační číslo, pod kterým budou vedeni ve výsledkových listinách.

Dle výsledků přijímacího řízení budou sestaveny seznamy přijatých a nepřijatých uchazečů. 
Rozhodnutí o nepřijetí budou vydána ve stanoveném termínu v budově školy nebo téhož dne odeslána poštou. Rozhodnutí o přijetí nebudou jednotlivě vydávána, ve škole a na webu školy bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů. Přesný termín vyhlášení výsledků a vydání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude stanoven dle platné legislativy.

Podrobnosti o přijímacím řízení budou uvedeny v Podmínkách a kritériích pro 1. kolo přijímacího řízení, která budou zveřejněna nejpozději 31. ledna 2022.

                                                                       

Ve Veselí nad Moravou, dne 28. ledna 2022

Č. j.: 68/2022/OA-5

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy

Dokument ke stažení: