Týden s FabLabe Experience

Část parkovací plochy u naší školy zabral v týdnu od 28. 3. do 1. 4. kamion FabLab Experience. Speciálně upravený interiér kamionu s návěsem nabídl žákům SOU a žákům studijního oboru IT jedinečnou možnost seznámit se s přístroji pro digitální výrobu.

Dopolední program představil počítačově řízené stroje, jako jsou laserová řezačka, 3D tiskárny, robotické rameno nebo CNC frézka. Odpoledne se vážní zájemci mohli naučit s přístroji zacházet v rámci workshopů. Studentům se věnovali lektoři, kteří kromě instruktáže fundovaně zodpověděli četné dotazy.

Unikátní mezinárodní projekt Fabrication Laboratory kromě jiných sponzorů finančně podpořil Jihomoravský kraj, který jakožto zřizovatel středních škol se snaží zvýšit zájem studentů o technické obory.