Upozornění

Po dobu trvání zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na základních a středních školách je naše škola pro veřejnost uzavřena. Neodkladné záležitosti lze vyřizovat telefonicky v době od 8:00 do 13:00 hod.


Vzdělávání probíhá distančním způsobem dle pokynů jednotlivých vyučujících. Vyučující zadávají žákům úkoly, odkazy na výukové materiály, a to prostřednictvím třídního e-mailu nebo školního systému Bakaláři. Žáci jsou povinni v zadaných termínech úkoly plnit.


Třídní schůzky za 2. pololetí se ruší.

Třídní učitelé budou se zákonnými zástupci komunikovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.


Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška na střední školy pro školní rok 2020/2021 proběhne nejdříve 14 dnů ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků při vzdělávání ve středních školách. Konkrétní termín, který bude letos jen jeden, stanoví MŠMT. Obsah a forma přijímací zkoušky se nemění, stejně tak zůstávají beze změny kritéria přijímání stanovená ředitelkou školy.