Volby do školské rady 2020

Na základě zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, § 167, odst. 4, na základě Volebního řádu pro členy školských rad základních, středních a vyšších odborných škol, zřizovaných Jihomoravským krajem vyhlašuje ředitelka Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou, příspěvkové organizace,

volby do školské rady

Termín konání voleb: dne 23. 9. 2020 od 10:00 do 15:00.

Místo konání voleb: posluchárna č. 106 – multimediální učebna (přízemí vpravo), Kollárova 1669, ve Veselí nad Moravou.

Podrobnosti najdete v přiloženém souboru: