Volby do školské rady - kandidáti


O Z N Á M E N Í

Volby se budou konat dne 23. 9. 2020 od 10:00 do 15:00 v posluchárně Obchodní akademie (přízemí vpravo), Kollárova 1669, ve Veselí nad Moravou.


Tři členové školské rady budou zvoleni pedagogickými pracovníky školy.


Kandidují tito kandidáti:

  • Mgr. Lenka Horňáčková
  • Ing. Jitka Kovaříková
  • Ing. Yvona Štulíková


Tři členové školské rady budou zvoleni zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými.


Kandidují tito kandidáti:

  • paní Jolana Kostková                                  
  • paní Lada Sasínková
  • paní Radka Sporyszová
  • pan Pavel Jamný


Pro zajištění realizace voleb ředitelka školy určuje jako spoluorganizátory voleb:

  • paní Ivetu Machalovou
  • paní Zuzanu Konečnou
  • paní Zdeňku Poláchovou


Tyto pracovnice budou vydávat volební lístky, dohlížet na řádný průběh voleb a kontrolovat způsobilost voličů (jsou oprávněny kontrolovat doklady).


Toto oznámení bude zveřejněno způsobem na místě obvyklém (v ředitelně školy a u zástupců na odloučených pracovištích) a dále na webových stránkách školy http://www.oaveseli.cz.


Č. j.: 677/2020/OA-2

Ve Veselí nad Moravou, dne 18. 9. 2020


Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy

Soubor ke stažení: