Vyhlášení přijímacího řízení

VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
DO JEDNOTLIVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ


pro školní rok 2024/2025

první kolo přijímacího řízení

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a střední škola polytechnická Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění


přijímací řízení do oborů vzdělání:

Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

63-41-M/02

Obchodní akademie

denní

30 žáků

18-20-M/01

Informační technologie

denní

30 žáků

78-42-M/03

Pedagogické lyceum

denní

30 žáků


Na výše uvedené obory se bude konat jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT. 

Školní přijímací zkouška se nekoná.


Tříleté obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

26-52-H/01

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

denní

30 žáků

23-51-H/01

Strojní mechanik

denní

24 žáků

23-56-H/01

Obráběč kovů

(obsluha CNC strojů)

denní

24 žáků

41-55-H/01

Opravář zemědělských strojů

(motorových vozidel)

denní

30 žáků

Na učební obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ.

Do učebních oborů se mohou hlásit i dívky.

Dvouleté nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou:

Kód oboru

Název oboru

Forma studia

Počet přijímaných žáků

23-43-L/51

Provozní technika

denní

30 žáků


Na výše uvedený obor se bude konat jednotná přijímací zkouška z ČJL a MAT. 

Školní přijímací zkouška se nekoná.