Vyhlášení přijímacího řízení do jednotlivých oborů vzdělání

pro školní rok 2021/2022

první kolo přijímacího řízení

Ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou, příspěvková organizace, vyhlašuje podle ustanovení § 60 odst. 1, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v souladu s vyhláškou 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání v platném znění a dle opatření obecné povahy č. j.: MSMT-43073/2020-3, kterým se upravuje přijímací řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou a do nástavbového studia 


přijímací řízení do oborů vzdělání:

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 • Obchodní akademie, dle RVP 63-41-M/02, denní forma vzdělávání, 4letý
  • 30 žáků
 • Informační technologie, dle RVP 18-20-M/01, denní forma vzdělávání, 4letý
  • 30 žáků

Na výše uvedené obory se bude konat školní přijímací zkouška z ČJL a MAT. Celostátní jednotná přijímací zkouška se nekoná.

Pokud počet uchazečů, resp. přihlášek bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika, může ředitelka školy do 8. března 2021 rozhodnout, že se školní přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury nekoná a budou přijati všichni uchazeči.


Obory vzdělání s výučním listem ukončené závěrečnou zkouškou

 • Elektromechanik pro zařízení a přístroje, dle RVP 26-52-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý
  • 12 žáků
 • Strojní mechanik, dle RVP 23-51-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý
  • 12 žáků
 • Obráběč kovů – obsluha CNC strojů, dle RVP 23-56-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý 
  • 24 žáků
 • Opravář zemědělských strojů a motorových vozidel, dle RVP 41-55-H/01, denní forma vzdělávání, 3letý
  • 24 žáků


Na výše uvedené obory se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle
prospěchu na ZŠ.
Do oborů vzdělání s výučním listem se mohou hlásit i dívky.


Nástavbové obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

 • Provozní technika, 23-43-L/51, denní forma vzdělávání, 2letá nástavba 
  • 30 žáků

Na výše uvedený obor se bude konat školní přijímací zkouška z ČJL a MAT. Celostátní
jednotná přijímací zkouška se nekoná. 

Pokud počet uchazečů, resp. přihlášek bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání 63-41-M/02 Obchodní akademie, 18-20-M/01 Informační technologie a 23-43-L/51 Provozní technika, může ředitelka školy do 8. března 2021 rozhodnout, že se školní přijímací zkouška z matematiky a z českého jazyka a literatury nekoná a budou přijati všichni uchazeči.


Ve Veselí nad Moravou, dne 27. ledna 2021
Č. j.: 102/2021/OA

Mgr. Alena Kobidová, v. r.
ředitelka školy

Dokument ke stažení: