Výsledky 1. kola přijímacího řízení na maturitní a nástavbové obory

Vážení uchazeči,

s radostí Vám oznamujeme výsledky přijímacího řízení na maturitní obory a nástavbový obor naší školy. Všem přijatým gratulujeme a těšíme se na setkání v září.

Maturitní obory

Nástavbové studium

Co se nyní bude dít?

Našli jste se mezi přijatými a rozhodli jste se pro naši školu? Skvěle!

Nyní máte 10 pracovních dní na to, abyste nám odevzdali zápisový lístek. Jedině tak si zajistíte místo na naší škole. Zápisový lístek nám můžete přinést osobně na adresu Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou. Na tuto adresu nám zápisový lístek můžete i zaslat poštou.

Nástavbové studium zápisový lístek nemá a tak ho nemůže odevzdat.

Nenašli jste se mezi přijatými? Nevadí!

Ozvěte se nám na telefonních číslech 518 322 249 a 724 223 972, nebo se za námi stavte osobně. Uvidíme, jestli pro vás náhodou nemáme místo "pod čarou".


Poučení:

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a střední škole polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a střední škole polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle § 60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a střední škole polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).