Výsledky 1. kola přijímacího řízení

S radostí Vám přinášíme výsledky přijímacího řízení do oborů na naší Obchodní akademii a střední školu polytechnickou pro školní rok 2023 / 2024.

Rádi bychom poblahopřáli všem přijatým studentům a zároveň bychom rádi poděkovali všem uchazečům za jejich zájem o naši školu. 

  • Výsledky pro maturitní obory zveřejníme 28. dubna až 3. května.  O zveřejnění výsledků vás budeme informovat i formou sms.

Výsledky přijímaček podle oborů:

Co se nyní bude dít?

Našli jsme se mezi přijatými a rozhodli jsme se pro naši školu? Skvěle!

Nyní máte 10 pracovních dní na to, abyste nám odevzdali zápisový lístek. Jedině tak si zajistíte místo na naší škole. Zápisový lístek nám můžete přinést osobně na adresu Kollárova 1669, 698 01 Veselí nad Moravou. Na tuto adresu nám zápisový lístek můžete i zaslat poštou.

  • Termín pro odevzdání zápisových lístků na 3leté učební obory - 10. května
  • Termín pro odevzdání zápisových lístků na 4leté maturitní obory - zveřejníme

Poučení

Svůj úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a střední škole polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Nepotvrdí-li zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na Obchodní akademii a střední škole polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci, podle §60g odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání na Obchodní akademii a střední škole polytechnické Veselí nad Moravou, příspěvkové organizaci.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání (§ 60g odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění)