Zahájení školního roku 2022/23

Zahájení školního roku 2022/2023 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 – lichý týden.

Budova SOU

Žáci 1. ročníků tříletých učebních oborů se dostaví v 8:00 hodin do svých kmenových učeben.

UčebnaTřídaObor vzdělávání
SOU 1141. OM

Obráběč kovů

Strojní mechanik

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

SOU 1121. OZSOpravář zemědělských strojů

Žáci 2. ročníku tříletých učebních oborů Obráběč kovů, Strojní mechanik a Elektromechanik pro zařízení a přístroje (třída 2. OM) a žáci 3. ročníku tříletého učebního oboru Opravář zemědělských strojů (třída 3. OZS) se dostaví v 8:00 hodin do svých kmenových učeben.

UčebnaTřídaObor vzdělávání
SOU 1092. OM

Obráběč kovů

Strojní mechanik

Elektromechanik pro zařízení a přístroje

SOU 2143. OZSOpravář zemědělských strojů

Dílny ODV

Žáci 2. ročníku tříletého učebního oboru Opravář zemědělských strojů (třída 2. OZS) a žáci 3. ročníku tříletých učebních oborů Obráběč kovů a Elektromechanik pro zařízení a přístroje (třída 3. OM) se dostaví v 7:00 hodin do dílen odborného výcviku.

Budova OA

Žáci 1. – 4. ročníků čtyřletých studijních oborů se dostaví v 8:00 hodin do svých kmenových učeben.

UčebnaTřídaObor vzdělávání
OA 3211. AObchodní akademie
OA 3221. CInformační technologie
OA 1232. AObchodní akademie
OA 2222. CInformační technologie
OA 3243. AObchodní akademie
OA 3233. CInformační technologie
OA 2234. AObchodní akademie
OA 2244. CInformační technologie

Žáci 1. a 2. ročníku nástavbového studia se dostaví v 8:00 hodin do svých kmenových učeben.

UčebnaTřídaObor vzdělávání
OA 1241. PTProvozní technika
OA 1032. PTProvozní technika