ZÁPIS o průběhu a výsledku voleb do školské rady, konaných dne 23. 9. 2020


Průběh voleb


Volby pedagogických pracovníků

Volby zák. zástupců a zletilých žáků

Počet vydaných volebních lístků

27

68

Počet vložených volebních lístků

27

68

Počet platných volebních lístků

25

66

Počet neplatných volebních lístků

2

2

Výsledková listina

Volby pedagogických pracovníků


Kandidát

Počet platných volebních lístků

Počet obdržených hlasů

Pořadí

Zvolen(a)/

Nezvolen(a)

Mgr. Lenka Horňáčková

25

20

1.

ZVOLENA

Ing. Jitka Kovaříková

25

13

3.

ZVOLENA

Ing. Yvona Štulíková

25

18

2.

ZVOLENA

Volby zákonných zástupců a zletilých žáků


Kandidát

Počet platných volebních lístků

Počet obdržených hlasů

Pořadí

Zvolen(a)/

Nezvolen(a)

paní Jolana Kostková

66

32

2.

ZVOLENA

paní Lada Sasínková

66

20

4.

NEZVOLENA

paní Radka Sporyszová

66

34

1.

ZVOLENA

pan Pavel Jamný

66

27

3.

ZVOLEN


Č. j.: 752/2020/OA

Ve Veselí nad Moravou, 23. 9. 2020


Mgr. Alena Kobidová, v. r.

ředitelka školy