Zážitkový den na UTB Zlín: Finanční Pevnost Boyard

Dne 29. dubna 2024 se studenti ze třídy 3.A zapojili do jedinečného zážitkového dne, který připravila Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Tato událost nesla název Finanční Pevnost Boyard, přičemž její princip hry odkazoval na slavnou televizní soutěž.

Během dopoledne se týmy studentů ponořily do prostředí ekonomiky a plnily různorodé úkoly na stanovištích jako notář, finanční úřad, katastrální úřad, banka a zdravotní pojišťovna. Každé správně splněné úkoly byly oceněny razítkem a nakonec týmy získaly důležité indície k odhalení tajného hesla. Tým "Autovrak" se stal vítězem této soutěže.

Po dobrodružství v Pevnosti Boyard následovala přednáška na téma "Finanční svoboda", která nabídla užitečné informace a tipy týkající se finanční stability a osobního rozvoje. Den byl zakončen příjemným setkáním v prostorách univerzitní knihovny.