Změna termínů konání školní přijímací zkoušky

Na základě opatření obecné povahy č. j. MSMT-4337/2021-6 ředitelka Obchodní akademie a Středního odborného učiliště Veselí nad Moravou stanovila nové termíny konání školní přijímací zkoušky do oborů vzdělání Obchodní akademie a Informační technologie. Do obou těchto oborů se školní přijímací zkouška uskuteční v termínech:

  • 5. května 2021 – uchazeči, kteří byli přihlášeni k původnímu termínu 14. dubna 2021,
  • 6. května 2021 – uchazeči, kteří byli přihlášeni k původnímu termínu 15. dubna 2021.


Zákonní zástupci uchazečů obdrží pozvánky k přijímací zkoušce nejpozději 14 dnů před konáním školní přijímací zkoušky.

Výsledky přijímacího řízení v řádném termínu budou dle platné legislativy zveřejněny na webových stránkách školy a vývěsce u vchodu do budovy dne 19. května 2021.

​​​​​​​

Pro další informace i přijímacím řízení se můžete podívat na sekci Přijímací řízení.