Ing. František Maňák

funkce
zástupce ředitelky pro PV