Ing. Věra Svobodová

funkce
vedoucí úseku, hlavní ekonomka