Jak na přijímací řízení

Přijímací řízení na střední školy prochází neustálými změnami. Na této stránce najdete aktuální ucelené informace o přijímacím řízení pro školní rok 2024/2025, tzn. pro budoucí prváky ve školním roce 2024/2025.

Pokud si nevíte s podáním přihlášek rady, nabízíme vám možnost domluvit si schůzku na sekretariátu školy, kde vám s vyřízením přihlášek rádi pomůžeme. Schůzku si můžete domluvit na:

 • tel.: 518 322 249
 • mobil: 724 223 972
 • email: oa@oaveseli.cz
 • kontaktní osoba: Iveta Machalová, asistentka ředitelky


To nejdůležitější o přihláškách

 • termín podávání přihlášek je od 1. února do 20. února
 • můžete podat až 3 přihlášky na maturitní nebo učební obory
 • přihlášku můžete podat 3 způsoby, níže najdete návod
 • pořadím škol na přihlášce závažně určujete jejich prioritu
 • prospěch ze ZŠ je volitelným kritériem
 • odpadá povinnost odevzdat zápisový lístek


To nejdůležitější o přijímacích zkouškách

 • termíny jednotných přijímacích zkoušek:
  • 1. řádný termín: pátek 12. dubna 2024
  • 2. řádný termín: pondělí 15. dubna 2024
  • náhradní termíny: pondělí 29. dubna a úterý 30. dubna
 • každý žák má nárok na 2 pokusy
 • nejlepší výsledek se počítá pro všechny vybrané školy
 • výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny 15. května
 • přijímačky budete psát na jedné z vámi vybrané škole, místo konání vybírá CERMAT
 • pozvánku k přijímacím zkouškám dostanete nejpozději 14 dní předem

Jak podat přihlášku?

1. Plně elektronicky

 • nejrychlejší způsob přes systém DiPSy
 • v systému DiPSy najdete svého žáka (napojeno na registr obyvatel)
 • všechny informace o oborech vyberete v systému
 • online nahrajete přílohy a odešlete přihlášku, potvrzení vám přijde emailem
 • v emailu najdete i registrační číslo, pod kterým budete vystupovat v přijímacím řízení
 • výsledky najdete v systému, ve škole a na webu školy
Výhody
 • všechny informace jednoduše naklikáte, nemusíte nic hledat ani vypisovat
 • nahrání příloh a podání probíhá online
 • pozvánku k přijímacím zkouškám dostanete i online
 • výsledky přijímacích zkoušek získáte nejrychleji - budou zveřejněny v systému
Nevýhody
 • budete potřebovat e-identitu

2. Výpisem ze systému DiPSy

 • přihlášky vyplníte v systému DiPSy a jejich výpis vám bude zaslán na email
 • v zaslaném výpisu najdete i registrační číslo, pod kterým budete vystupovat v přijímacím řízení
 • vytištěné přihlášky bez příloh doručíte na všechny vybrané školy
 • pozvánku k přijímačkám a výsledky dostanete doporučeným dopisem
 • výsledky najdete také ve škole a na webu školy
Výhody
 • nebudete potřebovat e-identitu
 • informace o oborech jednoduše vyberete ze systému
 • všechny potřebné přílohy nahrajete online, nemusíte je pak doručovat na školy
Nevýhody
 • informace o žákovi musíte doplnit sami
 • přihlášku musíte vytisknout a poté doručit na všechny vybrané školy
 • v systému neuvidíte výsledky přijímacího řízení

3. Papírovou přihláškou

 • starý způsob podávání přihlášek
 • nejvíce časově a administrativně zatěžující jak pro vás, tak pro školu
 • tiskopisy ručně vyplníte, opatříte přílohami a doručíte na všechny vybrané školy
 • pozvánku k přijímačkám včetně registračního čísla a výsledky dostanete doporučeným dopisem
 • výsledky najdete také ve škole a na webu školy
Výhody
 • offline podání
Nevýhody
 • tiskopis musíte vytisknout tolikrát, na kolik škol se hlásíte
 • ručně vyplníte všechny tiskopisy a to jak informace o žákovi, tak i o vybraných oborech
 • ke každé přihlášce musíte přiložit kopie příloh
 • přihlášky s přílohami doručíte na všechny školy osobně nebo korespondenčně
 • v systému neuvidíte výsledky přijímacího řízení