Jak si objednat stravu po Internetu?

1. Slovo úvodem

Vážení strávníci,

Vaše jídelna pro Vás zavedla nový a moderní systém přihlašování a odhlašování stravy mobilním telefonem a Internetem. Co to pro Vás znamená?

  • přihlašovat i odhlašovat stravu můžete kdykoliv po celých 24 hodin denně
  • můžete použít libovolný počítač připojený na Internet
  • můžete využít dalších doplňkových služeb:
  • zaslání potvrzení Vaší objednávky

2. Postup zřízení služby

Celý postup, jak si tuto službu u nás v jídelně zřídit, je velmi jednoduchý. Stačí zajít do Vaši jídelny, kde obdržíte číslo zařízení, zvolíte si údaje potřebné pro zřízení služby: jméno uživatele, heslo (pro první přihlášení je pro všechny stejné 12345). Důležité je si heslo ihned po přihlášenzí změnit ). Jídelně sdělíte e-mailovou adresu kam chcete zasílat zprávy. Od tohoto okamžiku můžete komunikovat těmito moderními prostředky.

3. Objednávky po Internetu

Jedinou nutnou podmínkou pro provedení přihlášek je přístup na Internet. Ze zkušeností víme, že samotné provedení objednávky po Internetu trvá pouze několik minut. Délka spojení Vás tedy finančně příliš nezatíží. Nemáte-li možnost připojení na Internet z domova, můžete využít např. služeb poskytovaných knihovnami, u rodičů v práci, u známého...

Zvolené heslo zásadně nikomu neprozrazujte. Každý strávník si nese svoji zodpovědnost za své přihlášky a odhlášky.


Adresa pro objednávání stravy Internetem je:

www.strava.cz

Číslo zařízení: 3539

Pozn.: Kdykoliv, když si nebudete vědět rady, může zvolit volbu Nápověda.


Na jaké období dopředu lze objednávat stravu?

To záleží na tom, jaké období Vaše jídelna pro objednávání povolí. Zpravidla můžete přihlašovat i odhlašovat stravu až do konce aktuálního měsíce, a v posledním týdnu měsíce již můžete pracovat i s měsícem následujícím. Přitom též musíte počítat s omezením, že první zadaný datum (datum OD) může být maximálně 2 týdny do budoucna. Takže na konci měsíce se můžete přihlásit na celý následující měsíc, ale nemůžete se samostatně přihlásit na poslední 3 dny následujícího měsíce. Pokud celá objednávka nebo část Vaší objednávky nebude jídelnou přijata, dostanete o tom zprávu zpět na Váš e-mail.

Předpokládané zahájení objednávky po internetu 1. března 2009

Vyplněné údaje nutné ke zřízení služby vraťte co nejdříve do kanceláře ŠJ.

Vedoucí stravování: Jana Popelková