Obchodní akademie

Přihláška k maturitní zkoušce

Přihláška k maturitní zkoušce se podává ředitelce školy na tiskopisu stanoveném maturitní vyhláškou. Pro jarní zkušební období 2024 je nutné odevzdat přihlášku nejpozději do 1. prosince 2023, pro podzimní zkušební období pak nejpozději do 25. června 2024

Formulář přihlášky žáci obdrží přímo ve škole v kanceláři zástupkyně ředitelky školy. V případě, že žák žádá o přiznaní uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, je nutné s přihláškou současně odevzdat platné doporučení školského poradenského zařízení. 

Harmonogram maturitních zkoušek

Témata profilové části maturitní zkoušky 2023/24

Kritéria hodnocení

Školní seznam maturitních titulů 2023/24

Žádost o nahrazení zkoušky z cizího jazyka - anglický jazyk

Informace MŠMT o standardizovaných jazykových zkouškách