Mgr. Lenka Horňáčková

funkce
zástupkyně ředitelky pro TV a zástupkyně statutárního orgánu