Naše škola se zapojila do nového projektu

Naše škola se zapojila do projektu iKAP JMK II. Díky němu budeme moci realizovat hned několik aktivit, které budou mít za cíl atraktivní formou prohloubit zájem žáků základních a středních škol o technické obory a také podpořit naše pedagogické kolegy z partnerských škol v digitální gramotnosti. 

V následujících třech letech budou v prostorách naší školy probíhat kroužky 3D modelování a tisku, programování Android aplikací a robotů, v našich moderních dílnách pak základy elektrotechniky a automechaniky. Čtvrtletně k nám budou dojíždět žáci základních škol, aby si formou zážitkové pedagogiky mohli na vlastní kůži zkusit naše obory a osahat naše moderní učebny a dílny.
A konečně pro pedagogy z partnerských škol budeme organizovat kurzy s IT experty, zaměřené především na témata úskalí sociálních sítí a kybernetickou bezpečnost. 

Čeká nás hektické, avšak zároveň pestré období, které, jak věříme, přinese své plody. 

Více o našich projektech naleznete zde.