Projekt iKAP JMK II

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Jihomoravském kraji

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 

Období: 09/2020–6/2023 

Cílem projektu je prohloubit zájem žáků ZŠ a SŠ o polytechnická témata, zaměřit se na rozvoj jejich technických a manuálních dovedností, podpořit pedagogické pracovníky ZŠ formou spolupráce se zkušenými kolegy SŠ, sdílet odborné učebny a laboratoře mezi SŠ a ZŠ. Představit technické obory jednoduchou a zábavnou formou, motivovat žáky k zájmu o tyto obory a těm, kteří projeví zájem, nabídnout nové možnosti rozvoje jejich znalostí a dovedností, které je lépe připraví na studium technických oborů na dalších stupních vzdělávání. Pro zatraktivnění technických oborů jsme vybrali práci s programovatelnými robotickými stavebnicemi, on-line nástroji k programování aplikací pro mobilní telefony s Androidem, základy 3D modelování s následným tiskem žákovských výrobků, podnětná laboratorní cvičení v rámci CISCO Akademie OA v oblasti počítačových sítí, jednoduché pracovní operace v autodílně a základy elektrotechniky a obrábění. 

V projektu bude rozvíjena také digitální gramotnost prostřednictvím rozvoje klíčových kompetencí potřebných k aktivnímu uplatnění ve společnosti a na trhu práce. Tyto kompetence se mění v závislosti na tom, jak se mění způsob a šíře využívání digitálních technologií ve společnosti a v životě člověka. Hlavní cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Projekt je finančně podporován EU. Další informace o projektu naleznete na jeho oficiální stránce