Třídy a třídní učitelé

 Třída   

  Třídní učitel  

  Zástupce třídního učitele    

1. A

Mgr. Lucie Lužová

PhDr. Miroslava Zajíčková

1. C

Mgr. Iva Hálková

Ing. Jindřich Zdráhal

2. A

Ing. Petr Veverka

Ing. Jitka Kovaříková

2. C

Yvona Řepová

Ing. Taťána Veverková

3. A

Mgr. Andrea Lažková

Yvona Řepová

3. C

Mgr. Michaela Hánová

Mgr. Karel Vojáček

4. A

Ing. Jitka Kovaříková

Martina Miškeříková

4. C

Mgr. Hana Doležalová

Ing. Jaroslav Krupica

1. OM

Ing. Filip Prášil

Ing. Yvona Štulíková

1. OZS

Mgr. Soňa Matůšová

Ing. Jana Rieglová

2. OSM

Ing. Jiří Zábelka

Mgr. Andrea Lažková

2. OZS

Mgr. Milada Niklová

Ing. Jaroslav Krmíček

3. OSM

Ing. Jana Rieglová

Mgr. Soňa Matůšová

3. OZS

Ing. Jaroslav Krmíček

Mgr. Jan Míček

1. PT

Martina Miškeříková

Mgr. Hana Doležalová

2. PT

Ing. Yvona Štulíková

Ing. Jiří Zábelka