Výzva k podání nabídky

V souladu se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje vyhlašujeme Výběrové řízení na dodávku traktoru a přívěsu.

Název veřejné zakázky::

„TRAKTOR PRO VÝUKU AUTOŠKOLY“

Podrobnosti naleznete v přiložených souborech:

Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 17. 9. 2019 do 12:00 hod. na adresu zadavatele. Otevírání doručených obálek s nabídkami proběhne ihned po skončení lhůty pro podání nabídek.