Co nám škola dala

Nezapomenutelné čtyři roky studia na Obchodní akademii a zejména kvalitní výuka informatických předmětů mě dokonale připravily na navazující vysokoškolské studium. Po absolvování inženýrského oboru Aplikovaná informatika na Univerzitě Tomáše Bati začala má kariéra v oblasti automotive průmyslu. Na pozici process engineering jsem spolupracoval s týmem R&D vědeckých pracovníků z Francie a Itálie na vývoji hlavních řídících jednotek hybridních a elektrických automobilů pro renomované světové automobilky. Mé získané zkušenosti a praxi z oboru automatizační techniky teď předávám mladší generaci jako začínající pedagog informačních technologií na naší Obchodní akademii ve Veselí nad Moravou.

S pozdravem

Tomáš Malinka

Student OA Veselí nad Moravou  2006–2010​​​​​​​


Co mi dala OA Veselí

Když jsem v roce 1995 nastupoval do prvního ročníku Obchodní akademie ve Veselí nad Moravou, neměl jsem žádná velká očekávání. Jelikož jsem už tehdy věděl, že chci v budoucnu na vysoké škole studovat japanologii, potřeboval jsem vlastně jen jediné – solidní maturitní vysvědčení. Vyhovovalo mi, že je škola v místě mého bydliště a oproti všeobecnému gymnáziu se mi líbila představa nějaké praktické „specializace“ navíc. Svůj sen studovat po střední škole japonský jazyk a kulturu jsem si nakonec splnil. Při zpětném ohlédnutí však vidím i řadu užitečných věcí, které mi obchodní akademie dala nad rámec mých očekávání.

Z ekonomických či účetních znalostí jsem si toho do své japanologické praxe nevzal mnoho (i když při jednom obchodním tlumočení v jisté japonské firmě jsem – z části i ke svému vlastnímu překvapení – využil povědomí o účetní rozvaze), ale dvě konkrétní dovednosti nabyté středoškolským studiem pokládám dodnes za neocenitelné. První je schopnost psát na počítači „všemi deseti“. S vděčností dnes vzpomínám na desítky hodin strávených u mechanického psacího stroje (a později u klávesnice počítače), které mi v pozdějších letech vysokoškolského studia i akademické praxe ušetřily mnohonásobně více času při tvorbě nejrůznějších textů. Tou druhou devizou se pro mě stala znalost anglického jazyka. Na OA jsem nastupoval s jistou znalostí němčiny, ale od prvního ročníku jsem se rozhodl studovat právě angličtinu. Naše vyučující byla vynikající a především jí vděčím za to, že jsem se později mohl bez nejmenších obav vydat na studia do Spojených států.

Při zpětné reflexi však rozhodně nemohu opomenout to, čeho mi Obchodní akademie dala nejvíc: Báječné vzpomínky. Vzpomínky na inspirativní učitele, parádní studentský kolektiv, nezapomenutelné zážitky ze spousty studijních i mimostudijních aktivit, při kterých nás někdy učitelé proklínali, ale jindy na nás byli hrdí, a v neposlední řadě vzpomínky na pocit, že na OA Veselí jsem „doma“. I díky těmto vzpomínkám se na svoji střední alma mater vždy rád vracím.

Jiří Matela

Student OA Veselí nad Moravou 1995–1999

Obchodní akademii ve Veselí nad Moravou jsem navštěvovala v letech 1991 - 1995. Na této škole jsem získala nejen základní vědomosti v oboru, ve kterém dnes podnikám, ale také základy principů podnikatelské činnosti, finanční gramotnosti a komunikace s obchodními partnery. Vysokou školu jsem nestudovala, veškeré základy pro moji podnikatelskou činnost jsem získala na této škole. Dnes 25 let podnikám v oboru vedení účetnictví, řídím dvě účetní kanceláře a zaměstnávám další absolventy této školy. 

Největší přínos Obchodní akademie vidím zejména v rozšiřování finanční gramotnosti studentů, kteří mají oproti svým vrstevníkům celkový přehled o financích, jsou schopni kalkulovat cenu vlastní práce, porovnat výhody a nevýhody úvěrů a plánovat pohyb finančních toků do budoucna. V praxi vidím, že toto vzdělání je jedinečné, absolventům jiných středních škol chybí a výrazně jim komplikuje podnikatelské aktivity.

Hezký den

Veronika Kuncová

Studentka OA Veselí nad Moravou 1991–1995​​​​​​​

Jsem velmi ráda, že jsem se při volbě střední školy vybrala právě Střední ekonomickou školu ve Veselí nad Moravou. Absolvovala jsem ji v roce 1983. Dala mi výborný základ do mého dalšího života, aniž bych to tenkrát tušila. Již v dětství mým snem bylo stát se právníkem. Zajímalo mě právo, právní vztahy i historie práva ve společnosti. Výrazně k tomu přispěl i profesor Maňásek ve svých hodinách právní nauky a tím podpořil můj seriózní zájem o studium práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kterou jsem dokončila doktorátem v roce 1989. Také jazykové vybavení po čtyřech letech studia jazyka  německého bylo výborné, mohla jsem bez problémů pokračovat ve studiu na univerzitě se znalostmi,  které byly srovnatelné s absolventy gymnázií a zakončit státní zkouškou z německého jazyka. Později při vedení obchodní společnosti se mi velmi hodily základy účetnictví, ekonomie a taky psaní všemi deseti a mohla jsem si své teoretické znalosti ověřit v praxi. Vzhledem k těmto životním zkušenostem si uvědomuji, že kdybych opět stála před volbou jakou střední školu zvolit, volila bych stejně. Tato škola mě připravila na další život, odnesla jsem si spoustu vědomostí, zážitků, vzpomínek a kamarádů, se kterými se scházím dodnes. Pro mne byla tato škola dobrou volbou a doporučuji ji vždy i dalším  studentům, kteří o studiu přemýšlí a nemohou se rozhodnout.

S pozdravem

Blanka Ďurinová

Studentka OA Veselí nad Moravou 1979–1983

Studiem oboru informatika v ekonomice jsem získal znalosti a vědomosti, které uplatňuji při vykonávání každodenní práce.
Pracuji jako business analytik, kde je jedním ze základních pilířů komunikace jak se zákazníkem, tak s kolegy.
Při písemné formě neopomenu na pravidla dle OBK. Další nespornou výhodou je osvojení schopnosti psaní všemi deseti, která je i na dnešní elektronickou dobu nadstandardem.
Uplatňuji vědomosti získané v oblasti IT k provádění návrhů a analýz (programování a algoritmizace), jenž mi napomohly i ke studiu na VŠ (UPOL aplikovaná informatika), které jsem však v 3. ročníku z osobních a zdravotních důvodu nedokončil.
Pro uplatnění v oboru IT na trhu práce mi tedy stačí dokončené středoškolské vzdělání s maturitou.

S pozdravem

Jan Becher