Praxe studentů OA v Budapešti

Pikantní perkelt, pálivé klobásy, ohnivá povaha tančící do rytmu čardáše, ale také četné termální prameny… to je jen zlomek toho, co mohou objevit turisté na březích Dunaje v maďarské metropoli Budapešti.

Také studenti OA a SOU Veselí nad Moravou přijeli v dubnu 2017 do maďarského města na Dunaji, aby se nechali okouzlit monumentálními stavbami, životním stylem i plamennou maďarštinou přímo v centru Budapešti. Jejich třítýdenní pobyt byl z velké části pracovní, protože zde díky přispění Evropské unie absolvovali svoji povinnou praxi v oborech Informační technologie a Obchodní akademie. Čerpali praktické pracovní zkušenosti v ICT firmách a bankovních domech a uplatnili znalosti získané během studia na naší škole při řešení praktických úkolů zadaných maďarskými firmami. Vše samozřejmě vyžadovalo znalost anglického jazyka jako univerzálního dorozumívacího prostředku ve firmách i při řešení běžných komunikačních situací.

Chvála, kterou si na své studenty vyslechli pedagogičtí pracovníci z úst zaměstnavatelů, se velmi dobře poslouchala a přinesla očekávanou příjemnou tečku za celou zahraniční praxí studentů třetího ročníku. Víkendy měli naši studenti vyplněny kulturními programy, při kterých navštívili podmořský svět „Tropicarium“ a komplex Budínského hradu, který plynule navazuje na Rybářskou baštu. S nadšením si odtud prohlédli budovu maďarského Parlamentu na protějším břehu Dunaje i soustavu mostů, které se klenou nad řekou.

Nezapomenutelným zážitkem pro mnoho studentů byla návštěva expozice v „Domě teroru“. Jsou zde zmapovány zločiny proti lidskosti spáchané v Maďarsku během druhé světové války a během komunistického režimu – tyto pohnuté příběhy o životních strastech a odvaze lidí zanechaly v myslích studentů nesmazatelné stopy.

Nutno dodat, že si naši studenti pracovně-poznávací pobyt v Budapešti užili a získané zkušenosti uplatní při své další práci.

Mgr. Lucie Lužová